Les falles són tot allò el que u vol que siguen

Les Falles en general i la Falla Baix la Mar en particular és tot allò que u vol que siga. Poden ser-ho tot o poden ser res. Són, per tant, una sort de conjunció mal·leable, flexible i adaptable que s’ajusta a cadascuna de les persones. És a dir, cada persona decideix en quin grau vol involucrar-se dintre el món de les Falles, oferint aquestes espais de participació ajustats a cada persona. Les Falles poden ser festa, però també són expressió, cultura, art (efímer o permanent), amistat o comboi, entre molts altres vessants.

Les Falles evolucionen com ho fa el temps i també ho fan junt amb les persones. El nostre pas per les Falles si és prolongat en el temps, podrà anar variant, ampliant o reduint la nostra participació atenent a la situació personal de cadascú. Ens permet, com a individus, conéixer i explorar noves vies de socialització, d’expressió i creació. En el meu cas particular, el potencial artístic de les Falles és allò que més m’atrau i, especialment, tot allò que s’hi crea al voltant del monument. Al voltant de la falla, entés com a element artístic, les comissions generen tot un munt d’activitats (bàndols, llibrets, presentacions, crítiques, ornamentacions i un llarg etcètera… incloses les carrosses), totes les quals existeixen perquè hi ha una falla, un cadafal que justifica l’existència de la comissió i el qual, com a peça central, origina tota una sèrie d’inèrcies creatives, socials i lúdiques que donen recer a diferents perfils de persones. I és més, dintre d’aquesta varietat de persones que formen les falles, s’hi tixen llaços de pertinença i unió que molt possiblement no existirien fora de l’àmbit faller. Tot plegat, si les Falles són quelcom per damunt de tot, és un lloc on viure. Són l’espai adient per créixer, per viure i per conviure. És el lloc propici per explorar diferents vies de d’expressió personal, cultural i artística. És on poder establir forts lligams socials i d’amistat, quasi familiars. I, definitivament, és el lloc indicat per arrelar-se al poble, a les persones i a la història.

Així les coses, quan s’observa des de fora les Falles cal parar atenció i fer valdre tot allò que subjau més enllà del fet de plantar una falla i botar-li foc. No entre a parlar del significat emocional i sentimental que tenen les flames i el fet de ressorgir de nou des de les cendres, el qual és inexplicable per als fallers i incomprensible per als forans. Tanmateix, resulta complex tractar de sintetitzar en unes línies que són les Falles. Al llarg del Tomb hem vist com cadascú té una visió pròpia i diferenciada del que són les falles i, sincerament, és ací un rau gran part de la màgia que envolta les falles, poden ser enteses de mil maneres diferents, però ens uneixen a totes i tots baix un mateix sentir. Aleshores, les Falles poden ser-ho tot i no ser res, i, entre mitges, ser tot un ventall de possibilitats adaptades i ajustables a cada persona.

Miguel Ivars Cardona

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga la millor experiència d'usuari. Més info

acceptar